top of page

RIGIDESA FÍSICA, POCA CAPACITAT RESPIRATORIA, NO ACONSEGUEIXES MEDITAR, FALTA DE CONCENTRACIÓ, ESTRÈS, CONTRACTURES.

daoyin és la teu exercici!

daoyin 導引

El significat de la paraula (daoyin o taoyin) es pot interpretar com a l'acció de dirigir l'energia (qi/chi) utilitzant el poder de l'observació, atenció i consciència.

Són exercicis taoistes revitalitzants que desenvolupen la flexibilidad, la força, la resistència i l'elasticitat.  Al practicar-los amb cotidianitat, creas una harmonia entre el cos, la ment i l'esperit (tal i com tu el concebis).

El daoyin ens porta a descobrir i a incorporar l'equilibri que hi ha en la naturalesa, col.laborant a moure'ns, adaptar-nos i balancejar-nos en la vida accelerada que hem acceptat. Ens ajuda a donar valor a la nostra salut i benestar.

Els taoistes han estudiat l'harmonia essencial que vincula els éssers humans amb la naturalesa. Segons ells, som organismes vius dins un organisme més gran, la natura, ella en si mateixa viu dins un organisme encara més gran, l'univers. 

BENEFICIS DEL DAOYIN

 • Relaxa contractures antigues.

 • Elimina toxicitat del cos.

 • Elimina bloqueig energètic.

 • Millora capacitat pulmonar.

 • Millora flexibilitat corporal.

 • Mobilització conscient.

 • Activa moviment intestinal.

 • Calma i descansa la ment.

 • Equilibra els 5 elements Medicna xinesa.

 • Activa l'estat de salut i benestar.

 • Aporta satisfacció i pau interior.

daoyin, un secret per descobrir, una meditació en moviment.

Una classe de daoyin

Els exercicis es realitzen al terra amb els ulls tancats i seguint les indicacions de l’instructor, que dirigeix la classe verbalment i realitzant els moviments indicats al mateix temps. Cada practicant va al ritme que li permet la seva respiració. Durant la classe pràctica no hi ha correccions posturals, ni s'atura la classe per a fer cap intervenció.

Cada sessió de doayin s’inicia amb una relaxació per prendre consciència del cos i s’acaba amb una meditació. La durada de la classe acostuma a ser de 60min a 90min.

Els moviments recorden als que fa un nadó quan es comença a reconèixer i agafar-se les seves extremitats, a donar-se la volta o a incorporar-se. Així que podríem dir que tots els moviments que realitzem durant la classe de daoyin, d’alguna manera, ja els hem realitzat, només cal recordar-los i prendre consciència del potencial que tenim i hem oblidat tant física com psíquicament.

Recordem que: “abans de córrer, aprenem a caminar,  abans de caminar aprenem a mantenir-nos drets, i per mantenir-nos drets hem de recuperar les nostres habilitats en el terra”.

daoyin= reconeixem i reconnectem amb el nostre cos en el terra.

qiqong= aprenem a posar-nos drets i mantenir l'equilibri.

taiqi= comencem a caminar i a gestionar l'energia.

Exercicis per cuidar i harmonitzar cos, ment i esperit.

Exercicis per cuidar i harmonitzar cos, ment i esperit.

bottom of page